Το Παρέγχυμα του Νεφρού

Παρέγχυμα (νεφρού) - το σύνολο των μικροσκοπικών φίλτρων, αιμοφόρων και ουροφόρων αγγείων (σωληναρίων) του νεφρού που όλα μαζί αποτελούν τη λειτουργική του σάρκα. Παρεγχύματα έχουν και άλλα όργανα π.χ. ήπαρ (συκώτι), σπλήνας κλπ. Τα παρεγχύματα είναι πολύ εύθρυπτα και εύθραυστα για τον λόγο αυτό βρίσκονται ανατομικά προστατευμένα από τα οστά του σκελετού. Το παρέγχυμα του νεφρού παράγει ούρα τα οποία μετά εισέρχονται στο σύστημα μεγάλων και φανερών (μακροσκοπικών) ή αλλιώς αποχετευτικών σωλήνων του ουροποιητικού συστήματος.


Τομή νεφρού min minΝεφρός σύσταση