Οι δημοσιεύσεις μου

  1. Mitilinis K. Gkerzelis G. Gikonti N. Kousidis Gr., Kordalis G., Manikas K. Villous adenoma of the urinary bladder in young person. Hellenic Urology 2000, 12-2:207-209.
  2. Papandreou E., Kotrotsou M. Baltogiannis N. Kousidis Gr., Livaditi L. Keramidas D. Laparoscopic management of a large adnexal cyst under torsion. Paediatriki 2001, 64:607-609.
  3. Papandreou E., Baltoginnis N. Kotrotsou M. Kousidis G., Charisi V., Grigoriou Th2., Karabela K2, Papadopoulou N2, Papalois Ap2, Keramidas D. Laparoscopic surgery of the upper urinary system via a retroperitoneal approach on an experimental swine model. Hellenic Journal of Surgery 2001, 73-6:399-403.
  4. Androulakakis P.A†., Stefanidis A.A., Karamanolakis D.K., Moutzouris V., Kousidis Gr. The long-term outcome of bilateral Cohen ureteric reimplantation under a common submucosal tunnel. BJU International 2003, 91 (9), 853.
  5. Papandreou E., Baltogiannis N., Kotrotsou M., Kousidis Gr., Charisi V., Grigoriou Th., Karabela E., Papadopoulou A., Papalois Ap., Keramidas D. Laparoscopic Surgery on Upper Urinary Tract using Retropneumoperitoneum on Swine Models. Hellenic Journal of Surgery 2001, 73, 6: 399-403.
  6. Kousidis Gr., Subramaniam R., Turner A., Thomas D., Feather S. Influence of gender on the outcome in vesicoureteric reflux. Journal of Paediatric Urology, April 2007; Volume 3, Supplement 1, Page S16
  7. Kousidis Gr., Farook S.A., Kariholu U., Powis M. Not to knot the catheter. A case report of the knotting of the suprapubic catheter. Scientific World Journal 2007; 7: 1004-6
  8. Kousidis Gr., Thomas D.F.M, Morgan H., Haider N., Subramaniam R., Feather S. The long-term outcome of prenatally detected posterior urethral valves: a 10 to 23 years follow-up study. BJU International, 2008 May
  9. Georgia Papaioannou, Grigorios Koussidis, Lina Michala. Magnetic resonance visualization of a vaginal septum. Fertility and Sterility, vol. 96, no , pp.1193-1194, 2011