Ο Νεφρώνας (νεφρικό φίλτρο)

Ο νεφρώνας είναι η μικροσκοπική λειτουργική μονάδα των νεφρών. Αποτελείται από το κυρίως φίλτρο και το σύστημα μικροσκοπικών σωλήνων που επιλεκτικά κρατούν τα απαραίτητα για τον οργανισμό συστατικά του αίματος και αποβάλλουν μόνο εκείνες τις ουσίες που βλάπτουν τον νεφρό και τον άνθρωπο. Οι πολλοί νεφρώνες μαζί αποτελούν το νεφρικό παρέγχυμα. Κάθε νεφρός φυσιολογικά πρέπει να έχει περίπου ένα εκατομμύριο νεφρώνων. Ο νεφρός του οποίου το παρέγχυμα έχει λιγότερους νεφρώνες ή νεφρώνες που δεν γεννήθηκαν με σωστή μορφή λέγεται συγγενώς δυσπλαστικός νεφρός. Η βλάβη των νεφρώνων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Τα πιο συνηθισμένα ουρολογικά αίτια βλάβης των νεφρώνων που παρατηρούνται στην παιδοουρολογία είναι η εμπύρετη ουρολοίμωξη και η αυξημένη πίεση της διήθησης (φιλτραρίσματος) που προκαλούν οι διάφορες στενώσεις ή αποφράξεις του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού.

 

Νεφρώνας

 

Δομή νεφρώνα

Νεφρών