Το Ουροποιητικό Σύστημα

Ουροποιητικό Σύστημα - το νεφρικό παρέγχυμα και η αποχετευτικοί σωλήνες στο σύνολό τους. Χωρίζεται στο:
  1. Aνώτερο ουροποιητικό - νεφρικοί κάλυκες, νεφρική πύελος και οι ουρητήρες
  2. Κατώτερο ουροποιητικό - η ουροδόχος κύστη και η ουρήθρα.

Ουροποιογεννητικο1