Ουροποιητικό & Γεννητικό συστήματα

Υπό τον όρο ουροποιητικό σύστημα νοείται το νεφρικό παρέγχυμα και οι αποχετευτικοί σωλήνες του νεφρού στο σύνολό τους. Το ουροποιητικό χωρίζεται στο:
 1. Aνώτερο ουροποιητικό - νεφρικοί κάλυκες, νεφρική πύελος και οι ουρητήρες
 2. Κατώτερο ουροποιητικό - η ουροδόχος κύστη και η ουρήθρα.

Υπό τον όρο γεννητικό σύστημα νοούνται τα γεννητικά ανατομικά όργανα άνδρα και γυναίκας αντοίστοιχα. Τα εσω γεννητικά όργανα είναι εκείνα που βρίσκονται εντός του σώματος και δεν φαίνονται. Τα έξω γεννητικά όργανα είναι εκείνα τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος και μπορούν να φανούν όταν το άτομο είναι γυμνό.

 

Στον άνδρα:
 • Έξω γεννητικά:
  • Πέος & ουρήθρα
  • Όρχεις
 • Έσω Γεννητικά
  • Πρόστάτης
  • Σπερματοδόχες κύστεις
  • Σπερματικός πόρος με τους εκσπερματιστικούς πόρους και το σπερματικό λοφίδιο
 
Στη γυναίκα:
 • Έξω γεννητικά:
  • Αιδοίο (μικρά και μεγάλα χείλη)
  • Κλειτορίδα
  • Κολεός
 • Έσω γεννητικά:
  • Τράχηλος μήτρας
  • Μήτρα
  • Σάλπιγγες
  • Ωοθήκες

Εικόνα 1. Ανδρικό ουροποιητικό & γεννητικό συστήματα με μερικά εμβρυϊκά στοιχεία (διακεκομμένη γραμμή)

Ουροποιογεννητικο αρρεν
 

Εικόνα 2. Γυναικείο ουροποιητικό και γεννητικό συστήματα με μερικά εμβρυϊκά στοιχεία (διακεκομμένη γραμμή)

Ουροποιογεννητικο Θηλυ 1