Ιατρική Ενημέρωση

Παθήσεις Κοριτσιών

Σύμμυση ή σύμφυση των χειλέων του παιδικού αιδοίου
Ατρησία γυναικείου κόλπου
Αμάρα και η η εκστροφία της
Image

Προς Συναδέλφους

Στην ενότητα προς συναδέλφους παραθέτω ιατρικές σημειώσεις μου, που ενδεχομένως θα σας φανούν χρήσιμες.
C270
Image