Κρυψορχία

Όταν στο όσχεο ενός αγοριού δεν βρίσκουμε περιεχόμενο, θέτουμε την υποψία της κρυψορχίας.

Οι όρχεις δεν γεννιούνται στο όσχεο. Γεννιούνται στη περιοχή των εμβρυϊκών νεφρών. Όσο μεγαλώνει το έμβρυο οι όρχεις κατεβαίνουν με σκοπό να καταλήξουν στο όσχεο.

 

Πόσο συχνή είναι;

Ένα από τα εκατό (1%) αγόρια που γεννήθηκαν τελειόμηνα όταν φτάσουν την ηλικία ενός έτους έχουν αληθινή κρυψορχία. Τριάντα από τα εκατό (30%) πρόωρα αγόρια  έχουν κρυψορχία.

 

Τι είναι η αληθινή κρυψορχία και ποια είναι η διαφορά της από τα υπόλοιπα αίτια του “άδειου όσχεου”;

 
Ένας όρχις μπορεί να μην είναι στο όσχεο για τους εξής λόγους:
 1. Η αληθινή κρυψορχία: όταν ένας όρχις για άγνωστο λόγο σταμάτησε την εμβρυϊκή κάθοδό του, κάπου κατά τη πορεία της φυσιολογικής οδού της καθόδου. Ο όρχις σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει και μπορεί να βρίσκεται είτε στην κοιλιά του αγοριού, είτε στον βουβωνικό του πόρο ή στην ειδική θήκη από λίπος η οποία βρίσκεται λίγο πιο πάνω και πλάγια από τη ρίζα του πέους. Ο όρχις αυτός πρέπει να μεταφερθεί στο όσχεο χειρουργικά (επέμβαση της ορχεοπηξίας).
 2. Έκτοπος όρχις: ένας όρχις ο οποίος παρέκκλινε της φυσιολογικής οδού καθόδου και βρέθηκε είτε στη πτυχή ανάμεσα στη κοιλιά του παιδιού και του μηρού (μηριαία εκτοπία), είτε ακριβώς πάνω από το πέος (πεϊκή εκτοπία) ή βαθιά στο περίνεο, δηλαδή ανάμεσα στα πόδια του παιδιού (περινεϊκή εκτοπία). Ο όρχις αυτός πρέπει να μεταφερθεί στο όσχεο χειρουργικά (επέμβαση της ορχεοπηξίας).
 3. Ανασπώμενος όρχις: ένας απόλυτα φυσιολογικός όρχις ο οποίος ανεβοκατεβαίνει κατά μήκος της φυσιολογικής του οδού καθόδου. Το 95% των ανασπώμενων όρχεων θα κατεβεί μόνιμα στο όσχεο με την έναρξη της εφηβείας. Επομένως, ένα παιδί με ανασπώμενο όρχι δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε χειρουργείο. Χρειάζεται να εξεταστεί ξανά αμέσως μετά την έναρξη της εφηβείας - με την εμφάνιση της τριχοφυΐας γύρω από τα γεννητικά του όργανα.
 4. Ανελκόμενος όρχις: ένας όρχις που ήταν ανασπώμενος και δεν κατέβηκε μόνος του στο όσχεο με την έναρξη της εφηβείας λέγεται ανελκόμενος. Ο όρχις αυτός πρέπει να μεταφερθεί στο όσχεο χειρουργικά (επέμβαση της ορχεοπηξίας) πριν από την ολοκλήρωση της εφηβείας.
 5. Απών όρχις: ένας όρχις που δεν γεννήθηκε ποτέ και δεν υπάρχει. Σε περίπτωση της επιβεβαιωμένης λαπαροσκοπικά (χειρουργείο με γενική νάρκωση και τηλεσκόπιο) αγενεσίας του όρχι, ο υπάρχων ετερόπλευρος όρχις θα πρέπει να καθηλώνεται στη φυσιολογική του θέση χειρουργικά υπό την ίδια αναισθησία.
 6. Εξαφανισμένος όρχις: ένας όρχις που ουσιαστικά είναι απών, απλά υπάρχουν σημεία στον οργανισμό του παιδιού τα οποία έμμεσα μαρτυρούν ότι ο όρχις κάποτε υπήρχε και εξαφανίστηκε αργότερα. Αυτό συνήθως συμβαίνει λόγω της νέκρωσης του όρχι από τη διακοπή της αιματικής τροφοδοσίας όταν το παιδί ακόμη είναι στη κοιλιά της μάνας του. Το γεγονός αυτό λέγεται ενδομήτρια ή περιγεννητική συστροφή του ορχικού τόνου. Ο εξαφανισμένος όρχις θα πρέπει να τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης με τον απόντα όρχι.


Τι είναι το παγκόσμιο πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της κρυψορχίας;


Από πρακτικής απόψεως οι ειδικοί ιατροί (Χειρουργοί Παίδων και Παιδοουρολόγοι, ειδικά εκπαιδευμένοι στη κρυψορχία και στη λαπαροσκόπηση), χωρίζουν τα παιδιά με άδειο όσχεο σε:
 1. εκείνους που οι όρχεις τους ψηλαφούνται (80% των περιπτώσεων του άδειου οσχέου)
 2. εκείνους των οποίων οι όρχεις είναι αψηλάφητοι (20% των περιπτώσεων του άδειου οσχέου).

 

Εάν ο όρχις ψηλαφείται τότε έχουμε ένα από τα τέσσερα ενδεχόμενα:
 1. Αληθινή κρυψορχία και ο όρχις του παιδιού αυτού θα πρέπει να μεταφερθεί στο όσχεο χειρουργικά (ανοιχτή επέμβαση ορχεοπηξίας).
 2. Ορχική εκτοπία και ο όρχις του παιδιού αυτού θα πρέπει να μεταφερθεί στο όσχεο χειρουργικά (ανοιχτή επέμβαση ορχεοπηξίας).
 3. Ανασπώμενος όρχις. Το παιδί αυτό είναι φυσιολογικό και έχει 95% πιθανότητα να μην υποβληθεί σε επέμβαση ορχεοπηξίας.
 4. Ανελκόμενος όρχις  - 1-5% των μεγαλύτερων παιδιών που παρακολουθούνταν για ανασπώμενους όρχεις. Ο όρχις του παιδιού αυτού θα πρέπει να μεταφερθεί στο όσχεο χειρουργικά πριν από την ολοκλήρωση της εφηβείας (ανοιχτή επέμβαση ορχεοπηξίας).

 

Εάν ο όρχις δεν ψηλαφείται τότε έχουμε τα εξής ενδεχόμενα:

 1. Απών όρχις
 2. Εξαφανισμένος όρχις
 3. Αληθινή υψηλή, ενδοκοιλιακή κρυψορχία
 4. Παχύσαρκο αγόρι με δυσκολία της ψηλάφησης του όρχεως που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και τους ειδικούς ιατρούς σε λανθασμένη εντύπωση αψηλάφητου όρχι.
 5. Αγόρι το οποίο δυσκολεύεται να χαλαρώσει και να συνεργασθεί με τον ιατρό κατά τη προσπάθεια της ψηλάφησης που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και τους ειδικούς ιατρούς σε λανθασμένη εντύπωση αψηλάφητου όρχι.
 
Όλες οι πέντε κατηγορίες του αψηλάφητου όρχι θα πρέπει να υποβληθούν σε ψηλάφηση υπό γενική αναισθησία και με προοπτική να:
 1. Υποβληθούν σε ανοιχτή επέμβαση χειρουργικής μεταφοράς του όρχεως στο όσχεο (ορχεοπηξία) - σε περίπτωση που η ψηλάφηση υπό αναισθησία αποκαλύψει την αληθινή κρυψορχία ή έκτοπο όρχι.
 2. Ξυπνήσουν χωρίς να υποβληθεί σε επέμβαση - σε περίπτωση που η ψηλάφηση αποκαλύψει φυσιολογικούς ανασπώμενους όρχεις. Είναι σπάνιο αυτό το σενάριο.
 3. Υποβληθούν σε διαγνωστική λαπαροσκόπηση - σε περίπτωση που ο όρχις δεν γίνεται ψηλαφητός ακόμη και με την γενική αναισθησία.

Κατά τη λαπαροσκόπηση:

Συνεχίζεται...