Τι είναι το FEAPU;

FEAPU - Fellow of the European Academy for Paediatric Urology, Εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοουρολόγων - Τίτλος ευρωπαϊκής πιστοποίησης ιατρού Παιδοουρολόγου. Χορηγείται μόνο κατόπιν εξετάσεων και διατηρείται μόνο για 5 χρόνια. Ανανεώνεται μόνο σε περίπτωση της τήρησης των όρων της συνεχιζόμενης ιατρικής κατάρτισης.