Διπλό έξω στόμιο της ουρήθρας σε αγόρι

Μια από τις αρκετά συχνές απορίες των νεογνολόγων και παιδιάτρων προς τους παιδουρολόγους είναι το “διπλό έξω στόμιο της ουρήθρας” - η ονομασία με την οποία περιγράφουν και αναφέρουν τα αγόρια προς ουρολογική εξέταση για την γνώμη του ειδικού.

Το εύρημα αυτό τις περισσότερες φορές αφορά στον βαλανικό υποσπαδία για τον οποίον παρακαλώ διαβάστε στο σχετικό άρθρο. Εάν αποδειχθεί ότι το παιδί όντως έχει βαλανικό υποσπαδία, τότε συνήθως το στόμιο που βρίσκεται στην αναμενόμενη - φυσιολογική θέση, στη κορυφή της βαλάνου είναι τυφλό και οδηγεί σε ένα ρηχό βοθρίο. Κατώτερα αυτού, προς τον πεϊκό χαλινό (ο οποίος μπορεί να απουσιάζει παντελώς στα παιδιά με τον υποσπαδία), βρίσκεται το πραγματικό έξω στόμιο της ουρήθρας, από το οποίο ουρεί το παιδί. Αυτό πολλές φορές εμφανίζεται ως εξαιρετικά στενό και μερικές φορές αόρατο στα νεογνά, ωστόσο σχεδόν ποτέ δεν προκαλεί εμπόδιο για την φυσιολογική ούρηση του παιδιού, δεν απειλεί την νεφρική του λειτουργία και δεν προδιαθέτει στις ουρολοιμώξεις.

Εικόνα 1 Η εντύπωση διπλού έξω στομίου της ουρήθρας σε αγόρι μεβαλανικό υποσπαδία. Στη φυσιολογική θέση βρίσκεται το τυφλό βοθρίο και κάτω από αυτό το πραγματικό, ελαφρώς υποσπαδιακό στόμιο της ουρήθρας. 

Glanular Hypospadias

Πολύ πιο σπάνια το έξω στόμιο της ουρήθρας μπορεί απλά να είναι μεγάλο και να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι διπλό. Με τον κατάλληλο, ειδικό χειρισμό κατά την κλινική εξέταση με ή χωρίς τη γενική αναισθησία ο παιδοουρολόγος καλείται να λύσει αυτήν την απορία.
Τέλος εξαιρετικά σπάνια το διπλό έξω στόμιο ουρήθρας αντιστοιχεί σε πραγματικό διπλασιασμό της ουρήθρας. Είναι πιο περίπλοκη πάθηση και περιγράφεται στο σχετικό άρθρο. Η διάγνωση (επιβεβαίωση) του διπλασιασμού της ουρήθρας γίνεται με ειδικές εξετάσεις όπως η ουρηθροκυστογραφία και ουρηθροκυστεοσκόπηση.
 
 
Εικόνα 2  Διάφοροι τύποι διπλασιασμών της ουρήθρας και οι αντίστοιχες με αυτούς ουρηθροκυστεογραφίες.

Duplex Urethra Urethrograms