Τι είναι η κυστεοσκόπηση (ουρηθροκυστεοσκόπηση)

Η ουρηθροκυστεοσκόπησείναι μια χειρουργική πράξη η οποία διενεργείται υπό τη γενική αναισθησία, μόνο από ουρολόγος ή παιδοουρολόγους και με τη χρήση των ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων (κυστεοσκόπια).
Η ουρηθροκυστεοσκόπηση έχει ως σκοπό τη διάγνωση - την αναζήτηση παθολογικών ευρημάτων μέσα στην ουρήθρα και στην ουροδόχο κύστη του παιδιού.
 
Το κυστεοσκόπιο εισάγεται στο έξω στόμιο της ουρήθρας του παιδιού και από εκεί, υπό πλήρη οπτικό έλεγχο, προωθείται μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη.
 
 Η κυστεοουρηθροσκόπσηση πάντα καλύπτεται με ενδοφλέβια αντιβιοτικά για να προληφθούν οι τυχόν ιατρογενείς ουρολοιμώξεις. 
Εάν ο παιδοουρολόγος κατά τη κυστεοσκόπηση βρήκε κάτι παθολογικό, στη κρίση του είναι να προβεί επιτόπου και στη θεραπεία, εάν αυτή είναι εφικτή. Είναι επιθυμητό οι εξελίξεις τέτοιου τύπου να προβλέπονται και να συζητούνται με τους γονείς του παιδιού πριν την κυστεοσκόπηση.  
 
Μετά την κυστεοσκόπηση ο παιδοουρολόγος υποχρεούται να περιγράψει σε ένα χαρτί, με ή χωρίς σχήματα, όλα όσα είδε και θεράπευσε. Το πρακτικό της επέμβασης συντάσσεται άμεσα μετά από αυτήν.

Ενίοτε, τις περισσότερες φορές μετά από τις θεραπευτικές πράξεις, ο παιδοουρολόγος αποφασίζει να αφήσει στην ουρήθρα του παιδιού έναν ουρηθροκαθετήρα, τον οποίον αφαιρεί μετά, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και χωρίς αναισθησία.

 

Τα συνόνυμα της λέξης κυστεοσκόπηση είναι η ουρηθροκυστεοσκόπηση, η κυστεοουρηθροσκόπηση που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. 

Σε αντίθεση με τις κυστεοκοπήσεις των ενηλίκων, κατά την παιδική κυστεοσκόπηση, δεν θα πρέπει να παρακάμπτεται ποτέ η προσεχτική παρατήρηση ολόκληρης της ουρήθρας.

 Βίντεο. Κυστεοσκοπική έγχυση Deflux για κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.