Αυχένας της Ουροδόχου Κύστης

Αυχένας της ουροδόχου κύστης - η έξοδος της ουροδόχου κύστης προς την ουρήθρα. Στους άνδρες ο αυχένας της ουροδόχου κύστης έχει περισσότερους μύες από ότι στις γυναίκες, συμμετέχει στη διαδικασία της εκσπερμάτισης και θεωρείται ότι συμμετέχει στην εγκράτεια ούρων.

male urethra anatomy