Ο Νεφρός

Νεφρός - ζωτικά σημαντικό όργανο του ανθρώπου του οποίου η κύρια αποστολή είναι η κάθαρση του ανθρώπινου αίματος από τις τοξίνες και η αποβολή αυτών από τον οργανισμό σε μορφή υγρού - ούρων. Αποτελείται από το παρέγχυμα και το αποχετευτικό μέρος.

 

Final 5

 

Τομη Νεφρου

Τομή νεφρού min min