Το όσχεο

Όσχεο - το ρυτιδωτό σακουλάκι του άνδρα μέσα στο οποίο βρίσκονται οι όρχεις. Το σχήμα του οσχέου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

normal penis