Έξω στόμιο ανδρικής ουρήθρας

Έξω Στόμιο Ουρήθρας - η οπή από την οποία εξέρχονται τα ούρα του ανθρώπου. Βρίσκεται στη κορυφή της βαλάνου του πέους στον άνδρα και άνωθεν της οπής του κόλπου της γυναίκας. Στις παθολογικές καταστάσεις μπορεί να βρίσκεται σε παθολογικά σημεία (βλ. υποσπαδίας, επισπαδίας)

normal penis