Κιρσοκήλη εφήβων, χρειάζεται ιατρική παρέμβαση;

Περίληψη πρόσφατου άρθρου των Βέλγων ουρολόγων στο Αμερικάνικο περιοδικό The Journal of Urology

Η χρονική στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να γίνεται η χειρουργική επέμβαση αλλά και η ίδια η αναγκαιότητα της χειρουργικής επέμβασης για τις κιρσοκήλες των εφήβων εξακολουθούν να αμφισβητούνται.

 

 

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων που έγιναν για την εφηβική κιρσοκήλη είναι περιορισμένα. Όπως είναι περιορισμένη η γνώση για την γονιμότητα εκείνων των ασθενών που χειρουργήθηκαν ή εκείνων που υποβλήθηκαν σε συντηρητική παρακολούθηση. Ωστόσο, εξακολουθεί να επικρατεί η τακτική της πρώιμης, άμεσης μετά τη διάγνωση, χειρουργικής αντιμετώπισής των εφήβων με κιρσοκήλη, με σκοπό την πρόληψη των υποτιθέμενων μελλοντικών προβλημάτων της γονιμότητας.

 

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού The Journal of Urology (σελίδα 2298) δημοσιεύθηκε η πρόσφατη ανάλυση της πατρότητας των 661 ανδρών από τους οποίους οι 372 υποβλήθηκαν σε κατιούσα σκληροθεραπεία της κιρσοκήλης σε ηλικία 12-17 ετών. Οι υπόλοιποι 289 δεν χειρουργήθηκαν ποτέ. Σε όλους τους άνδρες στάλθηκαν γραπτά ερωτηματολόγια. Απάντησαν μόνο οι 361 από τους οποίους οι 158 ανέφεραν ότι απέκτησαν παιδιά.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν για την κιρσοκήλη σε εφηβική ηλικία και τους ασθενείς που δεν χειρουργήθηκαν ποτέ. Ο αριθμός των ανδρών που έγιναν πατέρες είναι περίπου ίδιος και στις δύο ομάδες (85% χειρουργημένων σε αντίθεση με το 79% των αχειρούργητων p>0,05).

Η περαιτέρω ανάλυση των ασθενών έδειξε επίσης ότι η παρουσία του μικρού όρχεως από την μεριά της κιρσοκήλης προεγχειρητικά επίσης δεν είχε επίδραση στην πατρότητα των ανδρών, το 82% των ασθενών που χειρουργήθηκαν και το 90% των αχειρούργητων ανδρών (p=1.0) είχαν μικρότερο τον αριστερό (η συνηθισμένη μεριά της κιρσοκήλης) όρχι.

Ενώ η παρούσα μελέτη αποτελεί πρόκληση για την επικρατούσα τακτική της πρώιμης αντιμετώπισης της εφηβικής κιρσοκήλης, θα πρέπει να αναφερθούν η περιορισμοί της αξιοπιστίας της-είναι μια αναδρομική μελέτη με όποια μειονεκτήματα έχει η αναδρομική συλλογή των δεδομένων. Παρόλο αυτό, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η μαζική εξέταση των εφήβων για κιρσοκήλη και η οποιαδήποτε θεραπεία της κιρσοκήλης στους εφήβους δεν έχουν κανένα όφελος ως προς την επικείμενη πατρότητά τους.

Το δίλημμα λοιπόν παραμένει: ενώ κάποιοι από τους έφηβους ασθενείς θα μπορούσαν όντως να επωφεληθούν της πρώιμης, άμεσης μετά τη διάγνωση, θεραπευτικής παρέμβασης για την κιρσοκήλη τους, η δυσκολία είναι στον ακριβή προσδιορισμό αυτής της ομάδας των ασθενών με τη φυσική κλινική εξέταση και με την απλή απεικόνιση με τις οποίες σήμερα τίθεται η διάγνωση της κιρσοκήλης στα αγόρια.