Η εξωσωματική λιθοτριψία στα παιδιά είναι ακίνδυνη

Άρθρο από το Αμερικάνικο πρακτορείο ειδήσεων Medscape.

Η εξωσωματική λιθοτριψία είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας παιδικής νεφρολιθίασης όταν οι λίθοι βρίσκονται στον νεφρό ή στη νεφρική πύελο.

 

 

Μια καινούργια έρευνα ενθαρρύνει τη χρήση της εξωσωματικής λιθοτριψίας στα παιδιά με νεφρικούς λίθους και απαντά αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις υποψίες για τη πιθανή μικροσκοπική βλάβη που εικάζετε ότι προκαλεί η ενέργεια της εξωσωματικής λιθοτριψίας στους παιδικούς νεφρούς.

 

 

Τον Αύγουστο 2012 στο διεθνώς αναγνωρισμένο ουρολογικό περιοδικό BJU International γίνεται η αναφορά στις μικροσκοπικές βλάβες που παρατηρήθηκαν στους νεφρούς των ζώων που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική λιθοτριψία πειραματικά. Επίσης στην ιατρική βιβλιογραφία πάντα υπήρχαν οι αναφορές για τη καθυστέρηση ή μη ανάπτυξη των παιδικών νεφρών που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική λιθοτριψία στο παρελθόν. Εικάζετε ότι η εξωσωματική λιθοτριψία, λόγω της βλάβης στον νεφρό και το γειτονικό με τους νεφρούς πάγκρεας, μπορεί μελλοντικά να προκαλέσει σακχαρώδη διαβήτη και αρτηριακή υπέρταση.

Στη καινούργια έρευνα εξετάστηκαν τα ιστορικά 70 ασθενών που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική λιθοτριψία από το 1990 μέχρι και το 2009. Η παρακολούθηση των ασθενών διάρκεσε τουλάχιστον για 2 χρόνια μετά από τη λιθοτριψία και ο τελευταίος υπερηχογραφικός έλεγχος των νεφρών έγινε σε ηλικία περίπου 11 ετών.

Κατά τον έλεγχο ελήφθησαν υπόψη οι υπερηχογραφικές παράμετροι όπως οι καινούργιοι λίθοι στους νεφρούς και το μήκος τον νεφρών. Τα μήκη των νεφρών μετά συγκρίθηκαν με τα αναμενόμενα για την ηλικία μήκη νεφρών των φυσιολογικών παιδιών.Τα αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι μόνο ένα κορίτσι είχε μειωμένο μήκος του νεφρού που υποβλήθηκε σε εξωσωματική λιθοτριψία. Αυτό το κορίτσι είχε υποβληθεί σε τρεις συνεδρίες εξωσωματικής λιθοτριψίας για να καθαρίσει ο νεφρός της από τις πέτρες. Όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς είχαν φυσιολογικά για τις ηλικίες τους μήκη νεφρών. Οι 8 ασθενείς ήταν 18 ετών κατά τον τελευταίο υπερηχογραφικό έλεγχο, όλοι τους είχαν φυσιολογικά μήκη νεφρών.

Κανένα από τα παιδιά που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική λιθοτριψία δεν ανέπτυξε σακχαρώδη διαβήτη, ούτε αρτηριακή υπέρταση.

Στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν οι ασθενείς που χρειάστηκε να χειρουργηθούν μετά την εξωσωματική λιθοτριψία.

Οι ερευνητές δεν κρύβουν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την έρευνά:
η πραγματική λειτουργία των νεφρών που υποβλήθηκαν στην εξωσωματική λιθοτριψία ήταν και είναι άγνωστη όπως πριν την λιθοτριψία έτσι και μετά από αυτή
δεν είχε γίνει καμία ανάλυση της χημικής σύστασης των λίθων
δεν πραγματοποιήθηκε ο μεταβολικός έλεγχος των ασθενών που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική λιθοτριψία.

Παρά τις επιφυλάξεις, η έρευνα ξεκάθαρα δείχνει ότι η εξωσωματική λιθοτριψία για τους νεφρικούς λίθους στα παιδιά είναι όντως μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος.