Η Ουρητηροϋδρονέφρωη

Ουρητηροϋδρονέφρωση (διάταση) - όταν εκτός της νεφρικής πυέλου τα ούρα λιμνάζουν και στους ουρητήρες, στον έναν ή και στους δύο. Η ουρητηροϋδρονέφρωση ως υπερηχογραφικό εύρημα θέτει την υποψία είτε για τη κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση μεγάλου βαθμού ή για τη στένωση της ουρητηροκυστικής συμβολής (αποφρακτικού μεγαοουρητήρα)

Εικόνα 1. Υπερηχογραφική απεικόνιση διάτασης της νεφρικής πυέλου (πάνω εικόνα) και του ουρητήρα (κάτω εικόνα) θέτει τη διάγνωση της ουρητηροϋδρονέφρωσης.

 

Υδρονέφρωση

 

ΥΓ διάταση Ουρητήρα