Ανδρική Ουρήθρα

Ουρήθρα - ο σωλήνας ή ο αγωγός μέσω του οποίου τα ούρα της ουροδόχου κύστης εγκαταλείπουν τον οργανισμό του ανθρώπου και εκχύνονται έξω. Το μήκος της ουρήθρας του άνδρα είναι μεγαλύτερο από το μήκος της ουρήθρας της γυναίκας.
Η ουρήθρα αρχίζει από τον αυχένα της ουροδόχου κύστης και τελειώνει με το έξω στόμιο, το οποίο είναι φανερό ως οπή στη κορυφή του πέους στον άνδρα και αμέσως άνωθεν της οπής του γυναικείου κόλπου στη γυναίκα.
Οι ουρολόγοι χωρίζουν την ανδρική ουρήθρα σε δύο μέρη το πρόσθιο και το οπίσθιο. Στο οπίσθιο ανήκει η προστατική και η μεμβρανώδης (η βολβική) ουρήθρα. Στο πρόσθιο μέρος ανήκει η πεϊκή ουρήθρα και ο σκαφοειδής βόθρος.
Οι διαιρέσεις αυτές έγιναν από ιατρούς με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και επειδή το κάθε μέρος παρουσιάζει διαφορετικά προβλήματα. Στα παιδιά το πιο συχνό και αρκετά σοβαρό πρόβλημα της ουρήθρας είναι οι συγγενείς βαλβίδες της οπίσθιας ουρήθρας
Αυχένας Κύστης ουρήθρα