Πρόβλημα στο Νεφρό... πού να απευθυνθώ σε Ουρολόγο ή Νεφρολόγο;

Οι Παιδονεφρολόγοι ασχολούνται με εκείνα τα προβλήματα του νεφρού που δεν μπορούν να διορθωθούν χειρουργικά. Το έργο των Παιδονεφρολόγων είναι πολύ δύσκολο, διότι όταν ένας μικρός ασθενής φτάνει σε σημείο να χρειάζεται Παιδονεφρολόγο, σημαίνει ότι κινδυνεύει άμεσα ή η νεφρική του λειτουργία ή η ίδια η ζωή του (οξεία η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια).


Ευτυχώς, η πλειονότητα των παιδιών με ουρολογικές καταστάσεις όπως η υδρονέφρωση, κύστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση, μεγαουρητήρας και άλλες, όταν παρακολουθούνται από τους Παιδοουρολόγους δεν θα χρειαστούν σχεδόν ποτέ Παιδονεφρολόγο, διότι από αυτές τις παθήσεις ποτέ δεν θα κινδυνέψει η ζωή του παιδιού ή η νεφρική του λειτουργία.


Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σπάνιες παθήσεις όπως η βαριά μορφή των βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας, η νεφρολιθίαση ή και μερικές άλλες καταστάσεις όπου απαιτείται η εξαρχής (από τη διάγνωση) παρακολούθηση και συνεργασία των ιατρών και των δύο ειδικοτήτων, Παιδοουρολόγων και Παιδονεφρολόγων.