Τι είναι η Παιδοουρολογία;

Παιδοουρολογία - ιατρική υποειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων ή της Ουρολογίας Ενηλίκων.
 
Έχει σκοπό τη μελέτη, την ακριβή διάγνωση, τη μακροχρόνια παρακολούθηση και τη βέλτιστη χειρουργική παρέμβαση (όταν και εάν χρειάζεται) επί των οργάνων του ουροποιητικού και του γεννητικού συστημάτων στα παιδιά.