Τι είναι η Ιατρική;

Η Ιατρική είναι ένα από τα επαγγέλματα ή λειτουργήματα των ανθρώπων το οποίο έχει σκοπό να παρατείνει όσο το δυνατόν τη ζωή του ανθρώπου, να απαλύνει τον άνθρωπο από το σωματικό πόνο, να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναρρώσει το γρηγορότερο από τις σωματικές του παθήσεις και ενδεχομένως να προλάβει κάποιες γνωστές στους ιατρούς καταστάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τον άνθρωπο μελλοντικά και να προκαλέσουν πρόωρο θάνατο.