Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή του ιστότοπου δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως επίσημη ιατρική συμβουλή ή προτροπή για ιατρική πράξη.
Η επίσημη ιατρική συμβουλή παρέχεται κατά την επίσκεψη (κατόπιν ειδοποίησης).
Στην ιστοσελίδα υπάρχει η δυνατότητα εκφώνησης του κειμένου: επιλέξτε το κείμενο και πατήστε το ηχείο που εμφανίζεται.
Καλή περιήγηση!