Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή του ιστότοπου δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως επίσημη ιατρική συμβουλή ή προτροπή για ιατρική πράξη. 

Η επίσημη ιατρική συμβουλή παρέχεται κατά τη προσωπική φυσική επίσκεψη κατόπιν ειδοποίησης.

Στην ιστοσελίδα υπάρχει η δυνατότητα εκφώνησης του κειμένου. Απλά επιλέξτε το κείμενο και πατήστε το ηχείο που εμφανίζεται.
Καλή περιήγηση!